‘Chemtoberfest’ Friday at SUNY Potsdam, free family festival highlighting joys of chemistry