Former Massena town supervisor thinks MMH privatization should go to referendum