Free community dinner Wednesday at Brasher United Methodist Church