Titus Mountain Family Ski Center to open for skiing, snowboarding Dec. 14